Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaměstnanci a obchodní partneři.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaměstnanci a obchodní partneři.

Vkročili jsme do roku 2017, ale dovolte mi krátce se ohlédnout za tím, v čem byl rok 2016 pro mě a naši firmu MOTOR JIKOV GROUP výjimečný.
Procházíme významnou a složitou organizační změnou, jejíž cíle by nás měly provázet pro další období a být motorem pro konkurenceschopnost firmy, a tím i úspěch na všech trzích v naší „branži“.
Práce s mladými lidmi, vztah k takzvané generaci Y, je dle mého ve firmě systémová a vytváříme si tak vazby pro naše další fungování. Naše aktivity v oblasti náboru, které jsou realizovány již od mateřských škol a jejichž cesty vedou až k zadávání diplomových prací na školách vysokých, jsou logické a strukturované.
Nezapomínáme se také chovat zodpovědně, tedy jako společensky odpovědná firma, ať už v oblasti ekologie, kde je třeba vyzdvihnout náš výrobní program CNG, „bohulibých“ činností, kam patří systematická podopora Dětské psychiatrické nemocnice Opařany ale i Dětského domova Boršov nad Vltavou a naše společenská odpovědnost je vidět i v podpoře kultury, sportu či spolkového života. K této zodpovědnosti patříte také vy, jako moji zaměstnanci, a co se týká mě, tak si velice vážím příležitosti, kdy se s vámi mohu několikrát ročně setkat v rámci společné oslavy významných pracovních nebo životních jubileí. Je to pro mě vždy příjemně strávený čas s lidmi, které považuji za součást naší velké rodinné firmy, jejíž součástí jsem k letošnímu roku již třicet let i já. Zajímá mě, jak se vám daří a rád si s vámi popovídám. Využívám času stráveného s jubilanty také k informování o vývoji ve firmě a plánech do budoucna.
Přátelé, jsem moc rád, že si můžeme i z tohoto místa popřát úspěšný rok 2017. Věřím, že to bude pro vás rok v maximální míře radostný, i když hodně záleží na nás, jak budeme k životu přistupovat… Přeji vám hlavně hodně zdraví, protože to je pro mě na prvním místě a také pracovních úspěchů spjatých s MOTOREM JIKOV GROUP.

P.S.: Pro vaši pohodu jsem jako již tradičně nahrál s JIŽANY nové CD. Věřím, že si jeho poslech užijete i se svými nejbližšími.

Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva
a generální ředitel
MOTOR JIKOV Group a.s.