Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > PROJEKTY A INOVACE

PROJEKTY

Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. využívá možnosti čerpání financí z dotačních zdrojů evropských programů. Je úspěšným realizátorem mnoha projektů nejen v oblasti podpory inovačního podnikání, ale rovněž v oblastech zvyšování konkurenceschopnosti firem a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců. V rámci projektů tak společnost získala nejen finance na technologický rozvoj svých firem, ale přispěla výrazně i ke zvyšování zaměstnanosti na území celého Jihočeského kraje.

INOVACE

Skupina MOTOR JIKOV GROUP disponuje vysokým inovačním potenciálem, schopným vyřešit i velmi náročné technické požadavky.

Robotizované montážní linky

Společnost vyvíjí a vyrábí sofistikovaná zařízení a montážní linky podle potřeb zákazníků s optimalizací pro vysokou produktivitu výrobních procesů.

Čerpací stanice MOTOR JIKOV

Skupina MOTOR JIKOV GROUP vyvinula a současně jako jediný český výrobce dodává čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG), určené pro jednotlivce a firmy s vozidly s alternativním pohonem. Projekt významně šetří výdaje za pohonné hmoty a přispívá k ochraně životního prostředí. Zařízení splňuje vysoké standardy bezpečnosti i náročné ekologické a emisní limity.

TVC – technologické vývojové centrum

Nový projekt vývoje technologických postupů a koncepcí robotizovaných pracovišť pro výrobu vysokotlakých Al odlitků v bezobslužném provozu s minimálními výrobními časy. Cílem TVC je trvalé zvýšení inovačního cyklu produktu, a to zejména kvality a její stálosti, zvýšení mechanických vlastností a pevnosti odlitku, vývoj tenkostěnných strukturálních odlitků s výraznou úsporou hmotnosti, vývoj odlitků z nových Al slitin a zcela nových slévárenských produktů s vysokou efektivitou výrobního procesu, až 80 % podle OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Název projektu: „Modernizace pracovišť vysokotlakého lití MOTOR JIKOV Slévárna a.s.“
je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013738
Cíl operace: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Předmětem a cílem projektu je modernizace pracovišť vysokotlakého lití hliníku. Čtyři stávající pracoviště vysokotlakého lití budou nahrazena moderními, energeticky úspornými pracovišti. V důsledku realizace projektu dojde k výraznému snížení energetické náročnosti výroby.

Název projektu: „Technologické vývojové centrum společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s.“
je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008887
Cíl operace: Zvýšit inovační výkonnost podniku

Více o projektu zde: Předmětem a cílem projektu je zřízení technologického vývojového centra (TVC) společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s., divize Formy, zaměřeného na vývoj postupů automatizace a robotizace výroby forem a nástrojů pro slévárenství, a vývoj autonomních výrobních technologií, které budou automatizovaně realizovat konkrétní výrobní procesy.

Seznam majetku pořízeného z projektu

Název projektu: Rozšíření TVC MOTOR JIKOV Slévárna a.s. – 2.etapaČíslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001371

Seznam majetku pořízeného z projektu zde

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Více o projektu zde:
portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

Název projektu: Záruky pro mladé v Jihočeském krajiČíslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007

Název projektu: Zřízení technologického vývojového centra společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001395

Seznam majetku pořízeného z projektu a soupis zkoušek zde

Název projektu: Inovace nových typů plnicích zařízení CNGČíslo projektu: 4.1 IN04/1321

Vybavení technologického vývojového centra MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Název projektu: Vybavení technologického vývojového centra MOTOR JIKOV Slévárna a.s. Číslo projektu: 4.2 PT03/213
Projekt zde

Vybavení technologického vývojového centra MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Název projektu: Rozšíření TVC MOTOR JIKOV Slévárna a.s.Číslo projektu: 4.2 PT03/1140
Projekt zde

Rozšíření TVC MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Název projektu: Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (POSPOLU)
Číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/33.0015
www.nuv.cz/pospolu

NSK
NSK

Název projektu: Inovace – kvalifikace
profesní přípravy
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0038
www.iqindustry.cz

IQ Industry
IQ Industry

Archiv projektů

INOVACE