Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > MOTOR JIKOV GROUP > PROFIL STROJÍRENSKÉ SKUPINY

­­­Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. sahá až do roku 1899. Za více než sto let prošla mnoha etapami vývoje a dnes je tato ryze česká akciová společnost matkou čtyř dceřiných podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. Vzájemné provázání výrobních programů společností MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., MOTOR JIKOV Slévárna a.s. a MOTOR JIKOV Fostron a.s. umožňuje využití synergie a dosažení globálně konkurenceschopné efektivity a kvality výroby.

Hlavními obory podnikání holdingu MOTOR JIKOV GROUP jsou slévárenství, obrábění, montáže a podpůrné procesy (výroba forem a jednoúčelových strojů, kalení v ochranné atmosféře, galvanické zinkování, černění, žíhání atd.) se zaměřením převážně na automobilový a spotřební průmysl. Sortiment vlastních výrobků zahrnuje např. čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG), nýtovací nářadí, dvoutaktní motory Jikov, formy a jednoúčelové stroje. Výrobní portfolio dále doplňují dílce pro filtrační a hydraulické systémy, manipulační techniku, montážní zařízení, speciální obráběcí stroje, kardanové hřídele, tlakové odlitky ze slitin hliníku a zinku, nízkotlaké odlitky z hliníku, odlitky ze šedé a tvárné litiny a další příslušenství a komponenty. Dvě třetiny produkce směřují na export na vyspělé mezinárodní trhy. Hlavními odběrateli jsou světové a nadnárodní koncerny automobilového průmyslu.

MOTOR JIKOV Group a.s. disponuje silným inovačním potenciálem a širokým záběrem výroby a služeb. Klade velký důraz na spokojenost zákazníka, kvalitu, vývoj nových produktů a vzdělávání zaměstnanců. Ročně vynakládá významné finanční prostředky do rozvoje, do strojního vybavení. Zaměstnává více než 800 pracovníků a v loňském roce dosáhla tržeb ve výši 2 mld. Kč.

Certifikace

Společnosti MOTOR JIKOV GROUP jsou certifikovány dle mezinárodně uznávaných norem ČSN EN ISO 9001 pro oblast jakosti, ČSN EN ISO/TS 16949 pro oblast jakosti dle automobilových norem a divize Tlaková slévárna společnosti MOTOR JIKOV Slévárna a.s. je certifikována rovněž dle ČSN EN ISO TS 14001 pro oblast environmentálního managementu. Jednotlivé společnosti jsou certifikovány dle specifik daného oboru podnikání. Systém jakosti a bezpečnosti práce je závazný pro všechny zaměstnance a veškeré činnosti společnosti a je pravidelně prověřován nezávislým auditem.

Technologické vybavení

Pravidelná modernizace technologického vybavení a zkvalitňování technologických postupů v rámci MOTOR JIKOV GROUP je zárukou vysoké kvality produktů a služeb. Nové technologie odpovídají úrovni celosvětové spolupráce.

Významní partneři

Skupina MOTOR JIKOV GROUP je partnerem pro světové a nadnárodní koncerny převážně automobilového průmyslu: BOSCH, BRANO, Brose, EDSCHA, HONEYWELL, LINDE POHONY, TÜNKERS, REGE MOTORENTEILE, SCANIA, VALEO a další.

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ

MANŽER ROKU 2015 MIROSLAV DVOŘÁK

Předseda představenstva a generální ředitel strojírenské společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák se stal vítězem soutěže Manažer roku 2015. Třiadvacátý ročník soutěže pořádaly Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Česká manažerská asociace. Soutěž České manažerské asociace a partnerů vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky a úspěšné osobnosti z řad podnikatelů, lídrů. Řadí se mezi TOP 10 nejuznávanější soutěží v České republice. Jedinečná je v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů.

SUBDODAVATEL ROKU 2001

Společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. získala od Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a partnerů projektu Partnerství pro podporu přímých zahraničních investic v ČR ocenění Subdodavatel roku 2001 v kategorii „Uzavřené kontrakty za asistence agentury CzechInvest – 1. místo (dříve UNI CZ a.s.)“ a v kategorii „Uzavřené kontrakty za asistence agentury CzechInvest – 2. místo (dříve ADACO a.s.)“.

SUBDODAVATEL ROKU 2003

Společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. získala od Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a partnerů projektu Partnerství pro podporu přímých zahraničních investic v ČR ocenění Subdodavatel roku 2003 v kategorii „Nejlepší společnost z twinningového Programu rozvoje českých dodavatelů – 2. místo (dříve ADACO a.s.)“.

CZECH TOP 100

Firma MOTOR JIKOV GROUP je držitelem ceny CZECH TOP 100 za přínos jihočeskému regionu.

E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR

Skupina MOTOR JIKOV GROUP získala v roce 2011 jedno z nejprestižnějších ocenění v oblasti životního prostředí – 1. místo v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR, zaměřené na energeticky úsporné projekty. Vyhrála v kategorii „Vzduch“ s plničkou na stlačený zemní plyn CNG pro malé i větší spotřebitele.