Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > KARIÉRA > STUDENTSKÉ FÓRUM

Spolupráce se školami

Základem mezinárodního úspěchu skupiny MOTOR JIKOV GROUP jsou především lidé se svými znalostmi, zkušenostmi, dovednostmi a schopnostmi. Proto jim vytváříme podmínky pro jejich seberealizaci, zkvalitňování jejich práce a rozvoj, abychom tak obstáli v tvrdém konkurenčním prostředí průmyslové výroby.

Výchova mladé generace

Skupina MOTOR JIKOV GROUP je zapojena do projektů rozvoje technického vzdělávání. Talentovaným studentům/absolventům nabízíme pracovní uplatnění a kariérní rozvoj.

Informační brožura pro studenty

Leták pro učně a středoškoláky – Nastartuj svou kariéru v MOTOR JIKOV (PDF)

Leták pro vysokoškoláky – Nastartuj svou kariéru v MOTOR JIKOV (PDF)

Nastartuj svou kariéru v MOTOR JIKOV GROUP (PDF)

Pro mechaniky seřizovače ve slévárenství

Praxe a stáže

Studentům VŠ, VOŠ, SOŠ, ISŠ, SŠ, SOU, OU a U nabízíme možnost absolvovat praxi v profesionálním prostředí významné strojírenské a slévárenské firmy. K dispozici studentům jsou renomovaní odborníci a specialisté v daném oboru. Předpokladem úspěchu je aktivní přístup. Dobrým studentům a žákům poskytujeme možnost stipendií a budoucího perspektivního zaměstnání.

Kapacita určená pro odbornou praxi žáků a studentů středních škol je v současné době pro školní rok 2021/2022 ve všech společnostech obsazena studenty a žáky partnerských škol.

Volná místa pro praxe studentů vysokých škol

Pro školní rok 2021/2022 je stále volná kapacita pro krátkodobé i dlouhodobé praxe a stáže studentů vysokých škol technických směrů.

Spolupráce při zpracování závěrečných prací

V neustálé inovaci a zlepšování našich výrobků nabízíme studentům možnost externí spolupráce při řešení vývojových zakázek pro zahraniční partnery v rámci zpracování diplomových, bakalářských, seminárních, závěrečných a jiných písemných prací.

Písemné práce lze zpracovat v oblastech

  • Slévárenství a metalurgie
  • Strojírenská výroba
  • Technologie
  • Konstrukce
  • Marketing prodejeVedení prací zajišťuje Ing. Radomír Hrouda – odborný garant technického vzdělávání, [email protected]

Ocenění za spolupráci se školami

Podporu technického vzdělávání MOTOR JIKOV Group a.s. nejnověji ocenil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek diplomem za výraznou podporu programu partnerství škol a firem realizací projektů IQ Industry a POSPOLU s cílem zvýšit konkurenceschopnost českého průmyslu.

Ocenění za spolupráci se školami Systém podpory technického vzdělávání nominovali také členové Klubu zaměstnavatelů ČR na Cenu personalistů.
Společnost získala na výstavě Vzdělání a řemeslo již počtvrté ocenění za propojení školské a podnikatelské sféry. Firma již řadu let usiluje o posílení technických oborů, zapojuje se do tvorby učebních plánů v souladu s potřebami firem a významně přispívá k motivaci mladých lidí ke studiu technických oborů. MOTOR JIKOV Group a.s. má uzavřené partnerství s desítkou technicky zaměřených škol různých stupňů, mj. s VOŠ, SPŠ automobilní a technickou České Budějovice. Právě toto partnerství bylo na výstavě oceněno.