Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > KARIÉRA > PARTNERSKÉ ŠKOLY

České vysoké učení technické v Prazewww.cvut.cz

Vysoké učení technické v Brněwww.vutbr.cz

Západočeská univerzita v Plzniwww.zcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicíchwww.jcu.cz

Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
www.vstecb.cz

VOŠ, SPŠ automobilní a technická Č. B.www.spsautocb.cz

VOŠ, střední škola, COP Sezimovo Ústíwww.copsu.cz

VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb ve Strakonicíchwww.ssst.cz

SOŠ strojní a elektrotechnická Velešínwww.sosvel.cz

SPŠ strojní a elektrotechnická České Budějovicewww.spssecb.cz

SPŠ strojní a stavební Táborwww.sps-tabor.cz

SOŠ a SOU Jindřichův Hradecwww.sos-jh.cz

Základní škola E. Beneše, Soběslavwww.zs-ebeso.cz

Základní škola Komenského Soběslavwww.zssobeslav.cz

Základní škola Nové Hradywww.zsnh.cz

Mateřská škola Duha, Soběslavwww.duha.benjamin.cz

Mateřská škola Nerudova, Soběslavwww.ms-nerudova.blog.cz

Mateřská škola Nové Hradywww.msnovehrady.cz

ucni2

Studenti z partnerských škol na odborné praxi v MOTOR JIKOV GROUP