Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > TECHNOLOGIE

Skupina MOTOR JIKOV GROUP pravidelně investuje do nových výrobních technologií s vysokou mírou automatizace, spolehlivosti a stability procesů (rostoucí OEE). Výsledkem úspěšné strategie investic do výrobních prostředků je trvalé zvyšování rentability výroby, snižování nároků na pracovní sílu a zmenšování zátěže na životní prostředí. Na základě studií proveditelnosti jsou investice do nových projektů realizovány s maximální návratností do pěti let.

Softwarová podpora procesů

Konstrukční činnost využívá produkty Siemens, CAD, CAM, řady NX, konstrukční data jsou ukládána centrálně s podporou PDM systémem Teamcenter. Technologická příprava výroby pracuje s SW TPV 2000, komplexní správa společnosti je řízena systémem ERP Microsoft Dynamics AX 2009 s podporou technologie Microsoft Share Point, včetně DMS a dalších aplikací. Klademe důraz na trvalé zvyšování naší konkurenceschopnosti. Výrobní procesy a technologie jsou stále optimalizovány s cílem nepřetržitého růstu hodnoty výrobků a služeb. Zákazníkům poskytujeme komplexní servis zahrnující optimalizaci produktu, výrobu nářadí a zařízení, odlití polotovarů, obrobení, montáž a předání k odzkoušení. MOTOR JIKOV Group investuje do výrobních prostředků s vysokou mírou automatizace, spolehlivosti a stability procesů, díky inovativním schopnostem, zavádění špičkových technologií výroby a snižování zatížení životního prostředí. MOTOR JIKOV Group je stabilním a dlouhodobým mezinárodním partnerem.

Přehled používaných technologií

Snažíme se zákazníkům poskytnout komplexní servis od optimalizace produktu přes výrobu nářadí a zařízení, odlití polotovarů, obrobení, smontování až po předání odzkoušeného produktu. V rámci trvalého zvyšování konkurenceschopnosti jsou neustále optimalizovány výrobní procesy a technologie s cílem zvyšování užitné hodnoty výrobků a služeb.