Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > MOTOR JIKOV GROUP > STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ

V rámci rozšiřování a zkvalitňování portfolia služeb uzavíráme obchodní svazky s klíčovými partnery ve vybraných průmyslových oblastech. Výsledkem jsou technicky pokročilé výrobky, zkušenosti a flexibilita pro dosažení nově vytyčených cílů ve vysoce konkurenčním prostředí zahraničních trhů.

Holding MOTOR JIKOV GROUP

Synergie čtyř podnikatelsky strukturovaných firem, MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., MOTOR JIKOV Slévárna a.s., MOTOR JIKOV Fostron a.s., MOTOR JIKOV GREEN a.s., vytváří strategická partnerství v rámci holdingového uspořádání MOTOR JIKOV GROUP. Vývoj, konstrukce, strojírenství, slévárenství, montáž a obchod využívají sílu vzájemných výrobních a technologických kapacit. Cenné know-how a nápadité inovace umožňují flexibilně plnit náročné požadavky globálních trhů.

Ekologie

Skupina MOTOR JIKOV GROUP věnuje velkou pozornost ekologii. V roce 2009 byla zakládajícím členem Asociace NGV, zabývající se rozvojem používání alternativních paliv v dopravě. V témže roce představila jako první v České republice vlastní čerpací stanici CNG (stlačeného zemního plynu), určenou pro jednotlivce a firmy preferující alternativní pohon. V rámci projektu uzavřela společnost strategické partnerství s přední distribuční společností E.ON. S cílem přispět k trvalému snižování emisní zátěže a podpořit růst environmentálně šetrné dopravy.

Strategie vývoje společnosti

Strategií dalšího směřování skupiny MOTOR JIKOV GROUP je trvalý rozvoj v oblastech strojírenství a metalurgie s využitím nejmodernějších informačních technologií. Uprostřed všech těchto procesů stojí spokojený zákazník, kterému jsou trvale poskytovány kvalitní servisní služby, od návrhu až po dodávky finálních produktů na světové úrovni. Základem činnosti je vzájemně prospěšná spolupráce s našimi obchodními partnery. Neúnavně tak usilujeme o transparentnost, důvěryhodnost a zvyšování konkurence-schopnosti proslulé české strojařské školy.