Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Betonové střešní tašky zabalí linka z MOTORU JIKOV Fostron a.s.
Betonové střešní tašky zabalí linka z MOTORU JIKOV Fostron a.s.

Pět střešních tašek za vteřinu je takt balicí linkou, kterou pro zákazníka BMI Bramac sestavují v MOTORU JIKOV Fostron a.s., divizi Jednoúčelové stroje. Na konci linky pak vyjedou čtvrt tuny vážící balíky tašek až po 42 kusech. Vysoký takt linky klade značné nároky na kvalitní provedení a dokonalou souhru softwaru a samotného zařízení, které je o velikosti menší haly. „Jsem konstrukčně na maximu toho, co můžeme u nás v divizi Jednoúčelové stroje připravit. Celou linku pak dohromady sestavujeme až u zákazníka,“ uvedl ředitel divize Jiří Prchlík.
Balicí linka pro betonové tašky bude stát v závodě Bramacu ve slovenské Ivance pri Nitre. Pro divizi Jednoúčelové stroje jde o letošní největší zakázku. Jedná se o polovinu letošního obratu Jednoúčelových strojů.
Při přípravě zařízení mohli v divizi vycházet z konstrukce, kterou pro stejného zákazníka dělali před deseti lety do závodu v Chrudimi. „Částečně se jedná o kopii, takže víme, že podobné zařízení umíme. Při velmi rychlém taktu je důležité, aby technické provedení i řídící systémy běžely naprosto bezchybně na těch nejmodernějších zařízeních. Při konstrukci jsme se podrobně zabývali i materiálovým inženýrstvím, kdy jsme řešili, jaké materiály použít v místech dotyku s taškami, na kluzných plochách. Jedná se o slinuté karbidy, které jsou tvrdé a otěruvzdorné, díky čemuž dosáhneme ve výsledku snížení nákladů na náhradní díly, údržbu a tím pádem i méně odstávek linky,“ vysvětlil Jiří Prchlík.

Desetinu mechanických částí si vyrábí divize Jednoúčelové stroje, zbytek poptává v kooperaci. „Velikostně je konstrukce nad naše výrobní možnosti. Elektrická projekce a montáže běží plně v naší režii. Softwarově vycházíme ze zkušeností z předchozího zařízení a aplikujeme nové postupy. Při návrhu pak docházelo k ověřování kinematiky a mechaniky pomocí modulu softwaru MJG Enix. Softwarově na tom pracují naši lidé i externisté, kteří mají zkušenost s řídícími systémy Siemens,“ uvedl Jiří Prchlík.
Programátoři ladí program linky zatímco mechanická a elektrická část ještě není hotová. „Do konce července bychom za sebou měli mít zkoušky u dodavatele, samotná instalace a zprovoznění na Slovensku je v plánu do konce roku. Stejně jako v posledních letech se potýkáme s dlouhými dodacími lhůtami například při výrobě rozvaděčů. Materiál sháníme, doslova kde se dá. Výroba ale běží dle navrženého harmonogramu,“ dodal Jiří Prchlík.
MOTOR JIKOV Fostron a.s., divize Jednoúčelové stroje, plánuje spolupráci s BMI Bramac dále rozvíjet. „Zákazník je s naší prací spokojen, objednal další dílčí stroje do závodů v Německu a Rumunsku. Nabízeli jsme i dvě linky na čištění forem na tašky, těch máme aktuálně po Evropě už devět. Pro letošní rok ale už zvládneme jen menší zakázky,“ upřesnil ředitel divize.