Přejít k hlavnímu obsahu webu

Skupina MOTOR JIKOV GROUP disponuje vysokým inovačním potenciálem, schopným vyřešit i velmi náročné technické požadavky.

Robotizované montážní linky

Společnost vyvíjí a vyrábí sofistikovaná zařízení a montážní linky podle potřeb zákazníků s optimalizací pro vysokou produktivitu výrobních procesů.

Čerpací stanice MOTOR JIKOV

Skupina MOTOR JIKOV GROUP vyvinula a současně jako jediný český výrobce dodává čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG), určené pro jednotlivce a firmy s vozidly s alternativním pohonem. Projekt významně šetří výdaje za pohonné hmoty a přispívá k ochraně životního prostředí. Zařízení splňuje vysoké standardy bezpečnosti i náročné ekologické a emisní limity.

TVC – technologické vývojové centrum

Nový projekt vývoje technologických postupů a koncepcí robotizovaných pracovišť pro výrobu vysokotlakých Al odlitků v bezobslužném provozu s minimálními výrobními časy. Cílem TVC je trvalé zvýšení inovačního cyklu produktu, a to zejména kvality a její stálosti, zvýšení mechanických vlastností a pevnosti odlitku, vývoj tenkostěnných strukturálních odlitků s výraznou úsporou hmotnosti, vývoj odlitků z nových Al slitin a zcela nových slévárenských produktů s vysokou efektivitou výrobního procesu, až 80 % podle OEE (Overall Equipment Effectiveness).