Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > PROJEKTY A INOVACE > Nová koncepce profesního vzdělávání zaměstnanců MOTOR JIKOV Group

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj systému profesního vzdělávání zaměstnanců skupiny MOTOR JIKOV Group, která představuje čtyři jihočeské velké podniky působící ve strojírenství a slévárenství. Skupina disponuje mj. společnou strategii rozvoje lidských zdrojů založenou na koordinovaném vzdělávání zaměstnanců všech čtyř společností se záměrem maximalizovat efekty ze vzdělávání jak pro jednotlivé společnosti, tak pro skupinu jako celek.

Předmětem projektu je především realizace společných vzdělávacích aktivit,  
a to systémovým způsobem pro všechny skupiny zaměstnanců dle jejich zařazení a odbornosti, dále vzdělávání pro specifické potřeby, např. řídících pracovníků či budoucích interních lektorů v určitém tématu. Jednou     z nosných aktivit je zohlednění rovnosti příležitostí zaměstnanců v celkové koncepci rozvoje lidských zdrojů a napříč všemi strategickými
a metodickými dokumenty, dále v práci všech řídících pracovníků. V projektu bude také vytvořen tým odborníků ze skupiny pracovníků nad 50 let, kteří budou po nezbytném zaškolení působit jako mentoři buďto pro určitou skupinu zaměstnanců nebo v rámci své specializace. Součástí jejich práce bude vyhledávání talentovaných jedinců a jejich další směřování k příp.
 manažerským či odborným funkcím.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců skupiny MOTOR JIKOV Group a tím i zaměstnavatele na změny ekonomických
a technologických podmínek a zvýšení konkurenceschopnosti skupiny.

Strategickým cílem projektu je inovace dosavadní strategie rozvoje lidských zdrojů a systému vzdělávání, zavedení nových nástrojů personálního řízení a využití potenciálu vybraných skupin zaměstnanců (např. pracovníci nad 50 let, nadaní řadoví pracovníci s potenciálem vedení kolektivu).

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společností skupiny MOTOR JIKOV Group.

Specifickou cílovou skupinou jsou:

– řídící pracovníci skupiny

– zkušení řadoví pracovníci nad 50 let

– řadoví pracovníci do 25 let

– nadaní pracovníci s potenciálem kariérního či odborného růstu

Účastníci/ce projektu

zaměstnanci/kyně

Region

Jihočeský kraj

Partneři

MOTOR JIKOV Fostron a.s.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Realizátor projektu

Název: MOTOR JIKOV Group a.s.

IČ: 62525182

Ulice: Kněžskodvorská 2277 26

Město: České Budějovice

PSČ: 370 04

Kontaktní osoba

Kontakt: Věra VRCHOTOVÁ, [email protected], tel.: 389 016 217

WWW: https://www.motorjikov.com