Přejít k hlavnímu obsahu webu

Divize Slévárna litiny představuje moderní provoz používající moderní technologie na výrobu odlitků z tvárné a šedé litiny. Proces výroby je řízen podle mezinárodních jakostních standardů. Podstatná část produkce je určena pro mezinárodní automobilový průmysl.

Certifikace

Divize Slévárna litiny je certifikována dle norem EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016.

Ke stažení
Certifikát IATF 16949:2016
Certifikát EN ISO 9001:2015

Technologické vybavení

Tavení / Tavírna

Dvě středofrekvenční indukční elektrické tavicí pece EGES 3 MW typu MELT & HOLD o objemu 2 x 4 t s tavicím výkonem 6,1 t/hod.

Vsázkování materiálu je zajišťováno pomocí vibračního vozíku společného pro obě pece.

Formování

Bezrámová formovací linka DISAMATIC 2013 LP/PLC-B, vertikální dělící rovina, velikost pískových forem 535 x 650 x 120–360 mm.

Hodinová kapacita – technická – až 300 forem dle typu odlitku a dle přítomnosti jader; formovací směs je připravována ve 2 mísičích s kapacitou 1–1,2 t, používáme chlazení vratného písku.

Tryskací stroj DISA DTC-2 s polygonovým bubnem.

Výroba jader

4 stroje „Schalco“ (hot box), směs na výrobu jader nakupujeme.

Odlévané materiály

EN GJL 150, EN GJL 200, EN GJL 250, EN GJL 300
EN GJS 400-12, EN GJS 500-7, EN GJS 600-3, EN GJS 700-2

Optimální hmotnost odlitku je 0,5–20 kg. Maximální rozměr odlitku je limitován rozměry forem.

Technická specifikace spolupráce

Zpracování dat – dokumentace ve 3D.

Modelárna – výkresové dokumentace, výroba epoxidových a kovových modelů (jaderníků) dle dodaného vzoru nebo 3D dat.

Výroba modelů – převážná část se vyrábí subdodavatelsky – MOTOR JIKOV Slévárna řeší uložení a vtokovou soustavu, simulace toku zajišťována v případě potřeby subdodavatelsky.

Kontrola jakosti materiálu podle technologického toku

Přímo u tavících pecí je umístěn optický emisní spektrometr Q4 TASSMAN / výrobce Bruker-Elemental / kde je prováděna chemická analýza každé tavby. Následně je z každé tavby, dle interních postupů nebo dle požadavků zákazníka, odebírán vzorek odlitku a testován v laboratoři na metalografické a mechanické vlastnosti.

Možnosti a vybavení laboratoře

Chemické analýzy:
optický emisní spektrometr SPECTROMAX, SPECTRO A.I. Kleve.
Metalografické zkoušky / makrostruktura a mikrostruktura materiálu:
příprava výbrusů na poloautomatické brusce / leštičce Buehler.
inverzní metalografický mikroskop
NIKON ECLIPSE MA100 (50x – 500x),
NEOPHOT 32, Carl Zeiss (50x – 1000x).
možnost hodnocení struktury pomocí obrazové analýzy v programu NIS-Elements
Mechanické zkoušky:
zkoušky tvrdosti dle BRINELL, ROCKWELL, WICKERS
universální tvrdoměr KB Prüftechnik / 4,903 -2451 N
tvrdoměr BRINELL WPM Leipzig / 7355 N
tvrdoměr ROCKWELL Škoda Plzeň / 98,7 N – 1839 N
tvrdoměr WICKERS ZWICK / 1,961 N – 98,07 N
zkouška tahem:
trhací stroj EDZ 20, VEB WPM Leipzig. / 200 kN.

Kalírna

Strojní vybavení: Víceúčelová linka SOLO s ochrannou atmosférou
Rozměry vsázky: 400 x 400 x 600 mm, váha max. 110kg
Vozíková komorová pec žíhací (bez ochranné atmosféry)
Rozměry vozíku: 1700 x 880 x 850mm, váha 1000 kg
Indukční kalení
Technologie tepelného zpracování
žíhání naměkko, žíhání na odstranění pnutí, kalení do 930°C, popouštění, cementace do 1,4mm, nitrocementace, VF kalení do průměru 55mm
Zajištění kvality
kontrola povrchové tvrdosti, průběh tvrdosti ve výbrusu, hloubka cementační vrstvy v laboratoři.
možnost vystavení atestu ČSN EN ISO 10204

Výrobky

Odlitky kardanových spojek
Komponenty průmyslových převodovek
Držáky stabilizátorů pro osobní automobily
Odlitky pro jeřábové systémy
Díly náprav pro průmyslová vozidla, řídicí elementy, brzdové bubny
Odlitky specifických dílů (tělesa, příruby, náboje, držáky)

Významní zákazníci

Významní zákazníci