Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Výcvikové středisko v novém
Výcvikové středisko v novém

Klasické stroje i moderní obráběcí centra zaplnila nové výcvikové středisko společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. v Českých Budějovicích.

Na 130 čtverečních metrech se učni a studenti seznamují s programováním, obráběním, broušením a dalšími pracovními operacemi. Tradice výcviku nové generace pro strojírenské a slévárenské obory začala ve firmách holdingu MOTOR JIKOV GROUP v roce 2007, jako reakce na vzrůstající požadavky firem jak co do počtu absolventů technicky zaměřených škol, tak jejich odborných dovedností. V současné době má firma k dispozici výcvikové středisko v Českých Budějovicích a výcvikové a školicí středisko v Soběslavi.

Výcvikové středisko MOTOR JIKOV Group a.s. České Budějovice

Kapacita českobudějovického střediska, které je vybaveno obráběcím centrem, CNC soustruhem, klasickým soustruhem, frézkou, bruskou na plocho a třemi ponky, je osm chlapců/dívek. Kromě nich ale získávají další mladí lidé odborné dovednosti a zkušenosti s pracovním procesem na montáži sekaček v divizi Mechanizace, v úseku údržby Tlakové slévárny, v modelárně ve Slévárně litiny nebo v divizích Formy a Jednoúčelové stroje, kde mají uplatnění zejména nástrojaři a zámečníci.

Středisko v rámci odborných praxí navštěvují učni v učebních oborech obráběč kovů, zámečník a nástrojař, a studenti maturitního oboru mechanik seřizovač. Všichni jsou z VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice. Učni navštěvují výcvik v režimu týden praxe týden školy, studenti ve třídenním režimu během 10 dnů.

„Hodnotíme-li činnost výcvikového střediska od doby svého vzniku před pěti lety, zaznamenáváme výrazné zlepšení v přístupu mladých lidí k práci. Rok od roku stoupá kvalita práce a na letošním ročníku celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo prezentovali dokonce velmi úspěšně variátor vlastní výroby. Rád bych zde také zmínil, že se naši praktikanti podíleli na vybudování výcvikového střediska vlastní prací,“ uvádí odborný garant technického vzdělávání Radomír Hrouda.