Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Odborníci na lidské zdroje diskutovali u jednoho stolu
Odborníci na lidské zdroje diskutovali u jednoho stolu

Jaká je v Jihočeském kraji situace s absolventy technických oborů? Jsou zaměstnavatelé spokojeni s úrovní vzdělání a praktickým využitím absolventů ve firmách? Měl by stát regulovat počty středoškoláků a vysokoškoláků? Na tyto a další otázky hledali odpovědi odborníci na lidské zdroje při panelové diskuzi v Českých Budějovicích.

Personalisté několika jihočeských firem s technickým zaměřením se sešli v úterý 11. června v Hotelu Budweis, aby diskutovali o aktuální situaci v technických oborech. Zástupci firem a českobudějovického úřadu práce se jednoznačně shodli na tom, že pokrytí kraje absolventy technických škol nedostačuje rostoucí poptávce ze strany firem.

panel2

Důvodů je několik. V očích rodičů, kteří se školáky spolurozhodují o výběru školy, bohužel stále zůstává mylná představa, že práce v industriální zóně je náročná a špinavá. To dnes zdaleka neodpovídá skutečnosti, kdy jsou firmy na velmi dobré technické úrovni, vybavené špičkovými technologiemi a robotizovanými pracovišti. Překážkou je ale i absence dálnice, která by urychlila mobilitu za prací, i to, že firem a škol, které v otázce náboru úzce komunikují a spolupracují, není mnoho. Vzájemná spolupráce přitom přináší oboustranný prospěch. Na jedné straně firma může otestovat znalosti, dovednosti a pracovní morálku daného studenta coby potenciálního zaměstnance, na straně druhé má student příležitost seznámit se ve firmě s prostředím, výrobním programem i firemní kulturou. Obě strany tak získávají prostor a čas pro rozhodnutí o případné spolupráci.

„Už v polovině devadesátých let jsme si uvědomili, že chceme-li mít absolventy v době, kdy je budeme nejvíc potřebovat, musíme jít do škol hned. Dnes aktivně spolupracujeme s několika technicky zaměřenými školami nejen z Jihočeského kraje,“ říká Ilona Walnerová z oddělení rozvoje lidských zdrojů.

Dobré zkušenosti ze spolupráce se školami má také ředitelka pro personalistiku společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová. „Spolupráci se školami se věnujeme dlouhodobě a to nejen na úrovni vysokých a středních škol, ale chodíme si, obrazně řečeno, pro děti i do základních a mateřských škol. Velmi se nám osvědčují i vlastní výcviková a školicí střediska v Českých Budějovicích a Soběslavi, kde učni a studenti vykonávají praxi přímo v našich provozech.“

S prvním výcvikovým střediskem přišel MOTOR JIKOV už v roce 2007. Dnes disponuje dvěma výcvikovými středisky v Českých Budějovicích a Soběslavi a školicím střediskem v Soběslavi. „Protože se nám činnost středisek skutečně velmi osvědčila, v letošním roce jsme je zrekonstruovali a vybavili novými technologiemi. Navíc máme k dispozici velmi dobře propracovaný náborový systém, včetně metodiky vzdělávání a stipendijního programu. Nemohu říct, že by se lidé do technických oborů hrnuli, nicméně určitý posun k lepšímu zaznamenáváme,“ dodává Iva Fantyšová.