Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Výroba MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. je šetrnější k životnímu prostředí
Výroba MOTORU JIKOV Strojírenská a.s.  je šetrnější k životnímu prostředí

Úspěšně prošla MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. prvním certifikačním auditem systému ochrany životního prostředí (EMS – Environmental management system) podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001.

„V praxi to znamená, že společnost musela nastavit politiku, integrovat požadavky normy do systému řízení. Museli jsme nastavit další programy směřující k eliminaci možných rizik směrem k životnímu prostředí vyplývající z naší strojírenské činnosti. Samozřejmostí je pak dodržování právních požadavků ČR v této oblasti. Dále povědomí ochrany životního prostředí musíme rozšiřovat nejen u svých zaměstnanců, ale i u ostatní zainteresovaných stran,“ vysvětlil ředitel pro systémy jakosti MOTORU JIKOV Group a.s. Robert Fišer.

První kroky směrem k certifikaci MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. nastaly při změně výrob z výrobkové na procesní a s tím souvisejícím přesunem části obrábění do Soběslavi, což si vyžádalo restrukturalizaci provozu. „Zrušily se problematické technologie povrchových úprav, rekonstruovaly části svodů a záchytné jímky, zlepšilo se nastavení řízení chemických látek, odpadů i další faktory. Samozřejmě se změnou přešla část klíčových zákazníků pod MOTOR JIKOV Strojírenskou a.s. Ti již dneska očekávají od svých partnerů certifikovaný systém ochrany životního prostředí jako standard,“ upřesnil Robert Fišer.

V rámci skupiny holdingu MOTOR JIKOV GROUP byla historicky první společností, která tento systém aplikovala, divize Tlaková slévárna MOTORU JIKOV Slévárna a.s. a to už v roce 2004.

„Do budoucna budeme tento systém v rámci celého holdingu dále rozvíjet. Pravděpodobně navážeme příbuznou problematikou v oblasti hospodaření s energiemi, kde se potkávají zájmy snižování spotřeb, respektive celkové energetické náročnosti našich výrobních procesů a tím i nákladů na ně, které se stále strmě zvyšují a tento trend bude s největší pravděpodobností dále pokračovat,“ doplnil ředitel pro systémy jakosti.

Normy ISO 14001 se týkají environmentálního managementu, tedy managementu životního prostředí a je určen výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání. Environmentální management snižuje dopady činností organizace na životní prostředí, což má za následek zlepšení životního prostředí a zlepšení profilu společnosti.