Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Mezinárodní panelová diskuze: Profesionálové budoucnosti
Mezinárodní panelová diskuze: Profesionálové budoucnosti

Problematika získávání kvalifikovaných pracovníků v řemeslných oborech. Na toto téma hovořili při panelové diskuzi u kulatého stolu v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012 zástupci úřadů, škol a firem z Čech a Rakouska.

„Panelovou diskuzi pořádáme v rámci projektu Úspěšná mládež, zaměřeného na užší propojení podnikatelské a školské sféry a motivaci mladých lidí ke studiu technických oborů. Za dva roky trvání projektu jsme podpořili účast více než 30 škol na výstavě Vzdělání a řemeslo, zrealizovali jsme celou řadu odborných workshopů, soutěží a exkurzí a dvě takováto diskuzní setkání u kulatého stolu,“ hodnotí význam projektu Michaela Fouňová z Jihočeské hospodářské komory.

Pozvání na panelovou diskuzi přijali zástupci škol a firem z Čech a Rakouska. Zájem o technické vzdělání vyjádřila například ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů MOTOR JIKOV Group a.s. Věra Vrchotová: „MOTOR JIKOV GROUP je moderní firma s moderními technologiemi a potřebuje mladé, technicky vzdělané odborníky. Proto se již řadu let hlásíme k projektům, které nám pomáhají motivovat mladé lidi ke studiu technických oborů. V posledních letech jsme bohužel limitováni vývojem demografické křivky.“

Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. má dnes uzavřená partnerství s desítkou technicky zaměřených škol různých stupňů. Výrazné partnerství funguje s VOŠ, SPŠ Automobilní a technickou České Budějovice.

„Školy dnes, ve spolupráci s partnerskými firmami, o studenty doslova bojují. Budují moderní výuková střediska s moderním vybavením, aby nalákaly co nejvíce žáků. Všichni si uvědomujeme význam a sílu vzájemné spolupráce, abychom dokázali ve školách vychovat takové absolventy, které firmy potřebují,“ říká ředitel VOŠ, SPŠ Automobilní a technická České Budějovice Jan Šindelář, který ve školství pracuje již více než 30 let. „To, že žáci mohou docházet na praxi do podniků, je pro školy velká příležitost vidět, co podniky potřebují a jejich potřebám přizpůsobit učební plány. Jsem velkým zastáncem dalšího upevňování spolupráce podniků a škol.“

V Čechách i Rakousku je devítiletá povinná školní docházka. V ČR pokračuje až 96 % žáků ve vzdělávání na gymnáziích, středních školách nebo konzervatořích a jen malá část žáků volí učební obor. Takzvaný duální systém v Rakousku, který byl u kulatého stolu hodně diskutován, vyzývá žáka po ukončení základní školní docházky, najít si podnik, který ho přijme alespoň na dobu vyučení. V daném podniku je pak oficiálně veden jako učeň a v závislosti na ročníku a druhu profese, na kterou se učí, navštěvuje několik týdnů v roce učňovskou školu.

Účastníci diskuze u kulatého stolu se shodli, že oba systémy mají svá pro a proti a je přínosné přijímat ověřené zkušenosti od svých přeshraničních partnerů.