Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Jihočeská hospodářská komora aktivně podporuje dialog mezi firmami a odbornými středními školami
Jihočeská hospodářská komora aktivně podporuje dialog mezi firmami a odbornými středními školami

K příležitosti jubilejního ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo se uskutečnilo již XIII. setkání Klubu personalistů při JHK, jehož členem je i MOTOR JIKOV Group.
Disproporce nabídky a poptávky na trhu práce čerstvých absolventů středoškolského studia, nedostatek kvalitních technických oborů a současný systém financování školství byly hlavními body panelové diskuze, které se zúčastnili zástupci veřejné a podnikatelské sféry. Členské organizace Jihočeské hospodářské komory tak měly možnost konzultovat aktuální problémy v oblasti odborného vzdělávání s představiteli MŠMT, úřadu práce, univerzit a středních odborných škol.

Ze závěrů diskuze vyplývá, že nesoulad mezi nabídkou kvalitních absolventů a požadavky firem může být jednak důsledkem platové neatraktivnosti odborných profesí, a zároveň nízké úrovně odborného vzdělávání způsobené nedostatkem kvalifikovaného personálu. „Žáci základních škol v dnešní době spíše preferují studium na všeobecných gymnáziích ukončené maturitou. Svůj podíl na tom má i skutečnost, že se ze základního stupně vzdělávání zcela vytratila technická výchova v podobě dílen,“ hodnotí současnou situaci odborného vzdělávání ředitelka z českobudějovické oblastní kanceláře JHK Lenka Vohradníková. „Dobrým příkladem, jak znovu podpořit manuální zručnost, jsou dětské vědecké univerzity, které mezi studenty základních a středních škol podněcují zájem o přírodovědné a technické obory,“ dodává Vohradníková.

Ačkoliv orgány státní správy a samosprávy požadavky na zlepšení stávajícího vzdělávacího systému vnímají a snaží se potřebám obou stran vyhovět, opatření, které v této oblasti podnikají, jsou ve většině případů během na dlouho trať. „Kroky MŠMT jsou nastaveny správným směrem, ovšem nepružně reagují na aktuální problémy. Školy by tak neměly na legislativní opatření čekat a iniciovat spolupráci s firmami samy,“ komentuje současný stav spolupráce firem a středních škol ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů holdingu MOTOR JIKOV Group Ing. Věra Vrchotová.

„Klub personalistů při JHK nepředstavuje pouze platformu sloužící pro setkávání podnikatelské sféry a vzdělávacích institucí za účelem vzájemné spolupráce. Probíhá zde rovněž výměna cenných informací a letitých zkušeností mezi jednotlivými členy JHK. Ti čítají více než 1 000 subjektů,“ vysvětluje úlohu JHK předseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák. „Podpora technických a řemeslných oborů a jejich propojení s praxí s cílem zvýšit uplatnění absolventů na trhu práce patří mezi naše dlouhodobé cíle,“ dodává Dvořák.

To potvrzuje i právě probíhající akce s názvem „Burza škol JHK 2014“, jejímž cílem je poskytnout informace žákům základních škol a jejich rodičům o středních školách a odborných učilištích v jihočeském kraji. Více informací o burze škol naleznete na webových stránkách www.jhk.cz.