Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Firmy a školy spojuje projekt POSPOLU
Firmy a školy spojuje projekt POSPOLU

Učni a studenti technických škol mohou projít odbornou praxí, získat zkušenosti a pracovní návyky a vydělat si přitom i několik tisíc korun měsíčně. I o tom hovořili účastníci projektu POSPOLU na společném jednání v Praze, kde si předávali dosavadní zkušenosti z realizace projektu.

Mezi šesti desítkami účastníků byli zástupci řešitelského týmu, škol a firem, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva průmyslu a obchodu, komise sociálních partnerů projektu a řady dalších organizací. Zástupce MOTOR JIKOV Group a.s. Věra Vrchotová hovořila o zkušenostech ze spolupráce se školami a zejména pak o významu praxe žáků v reálném prostředí firmy. Pro tyto účely vybudovala firma během 8 let tři školicí a výcviková střediska a dlouhodobě spolupracuje s řadou technicky zaměřených škol.

„Díky praxi se žáci seznamují s prací v reálném prostředí. Začínají ve výcvikových a školicích střediscích a po zapracování se dostávají přímo do provozu. Naučí se tak pracovat s důrazem na kvalitu, v termínech a vydělají si přitom i zajímavé peníze,“ říká ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů Věra Vrchotová. Dodává, že zavedený systém spolupráce s partnerskými školami při odborném výcviku učňů považuje za vhodný příklad dobré praxe, který by měly ostatní školy a firmy následovat. „Žáci našich partnerských škol začínají s praxí hned v prvním ročníku. Po absolvování školy jsou po odborné stránce schopní přijít do provozu a prakticky okamžitě se zapojit do výrobního procesu.

Ing. Věra Vrchotová, ředitelka pro RLZ MOTOR JIKOV Group a.s. a Ing. Bronislav Fuksa, ředitel SŠ – COPT Kroměříž, kteří se do projektu POSPOLU zapojili již v první pětici partnerství v roce 2013

Ing. Věra Vrchotová, ředitelka pro RLZ MOTOR JIKOV Group a.s. a Ing. Bronislav Fuksa, ředitel SŠ – COPT Kroměříž, kteří se do projektu POSPOLU zapojili již v první pětici partnerství v roce 2013

Do pilotáže projektu POSPOLU je dnes zapojeno 16 odborných škol a firem, aby pomohly vytvořit reálný pohled na současnou situaci v odborném technickém školství v ČR. Cílem je zlepšit organizaci a obsah výuky, odborné znalosti absolventů škol a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Praktické zkušenosti budou přeneseny do tzv. aplikovaných modelů spolupráce, které budou pro další školy a firmy zdrojem inspirací a příkladů, jak mohou vzájemnou spolupráci realizovat.

„Spojení výuky s praxí v konkrétní firmě má obrovský význam pro budoucnost průmyslu. I když každoročně ukončí studium zhruba 170 tisíc středoškoláků a vysokoškoláků, jen malá část z nich je odborně připravena vykonávat technické profese. Neznají firemní prostředí a procesy a nemají pracovní návyky. To se snažíme změnit,“ konstatuje předseda představenstva a generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák.

Pilotní fáze projektu POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) probíhá od září 2013 do ledna 2015 a zaměřuje se na ověřování modelů spolupráce firem a škol s technickými obory. Realizace projektu je podpořena dotací z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.