Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Firma lidem mzdy zvyšuje od začátku roku bez ohledu na odbory
Firma lidem mzdy zvyšuje od začátku roku bez ohledu na odbory

Kolektivní vyjednávání se podařilo uzavřít na konci června, kdy zástupce odborové organizace kývl na návrh vedení firem MOTORU JIKOV GROUP. Vyjednávání se letos nakonec odehrálo i za účasti nestranného zprostředkovatele.
„Další protahování vyjednávání by nebylo dobré ani pro jednu ze smluvních stran.
Z předložených návrhů vyplývá, že během vyjednávání došlo k oboustranně přijatelnému řešení,“ uvedla zprostředkovatelka Jitka Pincová.
Firma navyšovala mzdy a zavedla nové benefity pro zaměstnance, i když dohoda ještě uzavřena nebyla. Letošní novinkou je odměna za naplnění fondu pracovní doby, a to až 6000 korun ročně. Firmy holdingu MOTOR JIKOV GROUP celkově navýšily mzdové prostředky na zvýšení základních mezd za rok 2019 o 6,5 milionu korun, což představuje průměrné zvýšení mzdy o 700 korun, k tomu přibude ještě odpovídající nárůst pohyblivé složky, která tvoří až dvacet procent, tedy maximálně 140 korun. Již během prvních pěti měsíců roku dostalo přidáno 259 zaměstnanců.
„Se zástupci odborové organizace jsme se sešli několikrát. Protože rád slyším názory přímo od lidí z výroby, pozval jsem celý výbor. Myslím, že to do diskuze přináší podnětné informace a zjistil jsem díky tomu, jak to vidí lidé ve výrobě přímo od nich, nikoliv zprostředkovaně přes vybraného mluvčího,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák.

„Do jednání s odbory jsme šli s mnoha vstřícnými návrhy. Nechtěli jsme zaměstnance o věci, které jsou pro ně pozitivní, připravit jen proto, že jsme ještě dohodu neuzavřeli. Proto například mzdy zvyšujeme už od ledna, odměnu za plné využívání fondu pracovní doby jsme také vyplatili ještě před uzavřením dohody,“ zdůraznil Miroslav Dvořák.
Jako vstřícný krok rozhodl generální ředitel o vyplacení odměny zpětně za první čtvrtletí. Ve výplatě za květen tak dostalo po 1500 korunách 487 zaměstnanců. Kolik při naplnění fondu pracovní doby zaměstnanci získají navíc? Za každé čtvrtletí, ve kterém splní kritéria, je to 1500 korun. Jaká jsou kritéria? Odměnu dostane zaměstnanec, který se v rozhodném období plně osobně podílel na plnění podnikatelského plánu a plně využíval pracovní dobu a dále nebyl nepřítomen v práci z důvodu: dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti, mateřské nebo rodičovské dovolené, schváleného neplaceného volna a dále neměl žádné neomluvené absence. „Návštěva lékaře, účast na svatbě nebo pohřbu a další důvody uvedené v kolektivní smlouvě tedy nejsou důvodem ke ztrátě odměny,“ doplnila Iva Fantyšová.
Odměnu dostali vyplacenou všichni řadoví zaměstnanci, přibudou k nim ale i vedoucí a mistři. Ti uvidí odměnu na výplatní pásce za červen.