Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Filtrační zařízení pro odsávání a filtraci spalin z tavících pecí
Filtrační zařízení pro odsávání a filtraci spalin z tavících pecí

MOTOR JIKOV GROUP si zakládá na tom, že je společensky odpovědnou firmou. Mezi jeden z pilířů společenské odpovědnosti patří ekologie a šetrné chování k životnímu prostředí. Část investic tedy pravidelně putuje do úspor energií s efektivním využitím zdrojů či aktivit s pozitivním dopadem na přírodu. Hlavním cílem je přitom omezit znečišťování a škody na přírodním dědictví vlastní aktivitou, případně je ještě zušlechťovat. Zapojuje se do projektů, které jdou zmíněným myšlenkám naproti. Jedním z nich je i instalace nového filtračního zařízení pro odsávání a filtraci spalin z tavících pecí v divizi Tlaková slévárna MOTORU JIKOV Slévárna a.s. Náklady na realizaci celého projektu se pohybují v řádu dvanácti milionů korun.

„Již od prvních dní spuštění filtrační jednotky byla měřením externí firmou prokázána funkčnost zařízení a to hluboko pod limitem hodnot znečištění ovzduší stanovených zákonnou normou. Kromě toho se také pro již tak náročnou práci tavičů alespoň mírně zlepšilo pracovní prostředí – nižší teplota na tavírně, čistší vzduch a přehlednější uspořádání toku materiálu na celém pracovišti,“ zdůraznil ředitel divize Tlaková slévárna MOTORU JIKOV Slévárna a.s. Roman Pospíšil.

Instalované vzduchotechnické zařízení má za úkol odsávání, filtraci a odvod horkých vzdušnin (spalin) z procesu tavení hliníkových slitin v tavících pecích. Tyto spaliny jsou zachytávány nad technologií tavení (tavících pecí), vedeny potrubím k filtrační jednotce, která obsahuje tkaninové filtry, zaručující velice nízké koncentrace prachu ve spalinách, které jsou následně vypouštěny skrze komín do ovzduší.

„Součástí celého projektu instalace filtračního zařízení byla demontáž původní jednotky umístěné v prostorách tavírny tlakové slévárny, stavební práce umožňující instalaci zařízení na vybudovanou konstrukci vně prostor tlakové slévárny, čímž se podařilo uspořit místo na tavírně. Nakonec přišla samotná instalace filtrační jednotky a nutného příslušenství včetně instalace digestoří nad čistící prostor centrální tavící pece Striko Westofen. Dále jsme nechali zastřešit nákladovou rampu, čímž byl rozšířen vnitřní prostor slévárny a vybudování malé nákladové rampy pro manipulaci s hliníkovými slitinami,“ popsal Roman Pospíšil.

V loňském roce vinou technické závady na regulační klapce původní filtrační jednotky na tavírně zachvátil požár. „Na základě tohoto poškození a nevyhovujícímu technického stavu bylo rozhodnuto nahradit tuto jednotku novým zařízením, plně v souladu se zákonnými normami a potřebami moderního provozu tlakové slévárny,“ upřesnil ředitel divize Tlaková slévárna MOTORU JIKOV Slévárna a.s.

Generálním dodavatelem stavby byla budějovická firma David servis a dodavatelem technologie firma Noem holding. Stavební práce byly zahájeny v březnu tohoto roku, instalace technologií započala v červnu, zkušební provoz byl spuštěn v polovině srpna 2019, finální kolaudace a předání zařízení do provozu proběhly poslední týden v srpnu 2019, čímž byl dodržen plánovaný harmonogram projektu.