Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Díky modernizaci energetické infrastruktury ušetří firma přes polovinu ztrát elektrické energie
Díky modernizaci energetické infrastruktury ušetří firma přes polovinu ztrát elektrické energie

Trvalá úspora energie, snížení emisí CO2 a dalších znečišťujících látek, to jsou hlavní přínosy největšího investičního projektu MOTORU JIKOV Group a.s. pro roky 2021 s 2022. Tím je modernizace distribučního systému elektro celého výrobního areálu MOTOR JIKOV Group v Českých Budějovicích. Celková výše investice činí 24,5 milionu korun, z toho 30 procent tvoří dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu úspory energie.
Po dokončení projektu by měla firma uspořit až 65 procent ztrát elektrické energie. Emise CO2 by měly klesnout o 291 tun a razantně se sníží i emise SO2, NOx, CO.
„Dodávky elektrické energie, která je dána především technologickou spotřebou výrobních zařízení v průmyslovém areálu, jsou zajištěny zastaralým distribučním systémem s nižší účinností dodávek elektrické energie. Navržená modernizace distribučního systému elektro umožní zvýšit účinnost celého energetického systému, a také zvýšení bezpečnosti dodávek elektrické energie. Vyjádřená úspora je dána zvýšením energetické účinnosti původních transformátorů 22/0,4 kV při jejich referenčním zatížení,“ informoval ředitel pro projektové řízení a strategický nákup MOTORU JIKOV Group a.s. Tomáš Prášil.

V rámci záměru dojde k modernizaci osazení tří trafostanic (TS1, TS3, TS4), zrušení jedné trafostanice (TS2), a současně proběhne související modernizace rozvodů vysokého a nízkého napětí. „Proběhne modernizace 8 transformátorů 22/04kV, doje ke snížení celkového počtu transformátorů ze 13 na 10, a snížení instalovaného výkonu z 11MVA na 7,8MVA, což spolu s instalací transformátorů se sníženými ztrátami naprázdno a nakrátko, a změnou topologie, determinuje analyzované přínosy modernizace,“ konstatoval Tomáš Prášil-
Energetický posudek předkládá snížení energetických ztrát v transformátorech na úrovni 287 MWh/rok, tj. úspora více než 65 %. Veškeré úspory budou dosaženy v odebírané elektrické energii.
Celá investiční akce je rozdělena do dvou etap. Ta první začala v polovině roku 2021, potrvá do poloviny roku 2022 a vyžádá si 13,6 milionu korun. Druhá etapa potrvá od poloviny roku 2022 do 30. června 2023 a bude stát 10,8 milionu korun.