Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Bývalí zaměstnanci se stále zajímají o dění ve firmě
Bývalí zaměstnanci se stále zajímají o dění ve firmě

Prakticky stoprocentní účast mohli hlásit organizátoři setkání bývalých zaměstnanců MOTORu JIKOV, kteří jsou dnes již v důchodu. Tradičně mezi účastníky zavítal i generální ředitel MOTORu JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák, aby seznámil bývalé kolegy s novinkami ve firmě.
„Účastním se těchto setkání velmi rád. Líbí se mi, že ctíte tradice a o to se snažím i já. Dříve jsem si myslel, že firma je hlavně o obchodu a byznysu, který se vede právě teď. Principy jsou ale stále stejné, a to v případě MOTORu JIKOV už více než sto let. I vaše děti se často staly členy velké rodiny MOTORu JIKOV, což dokáži ocenit. I já se snažím své děti do podnikání zapojit,“ řekl účastníkům setkání generální ředitel Miroslav Dvořák.

„Zajímá mě, co se ve firmě děje nového, co dnes vyrábí. V MOTORu JIKOV jsem pracovala já i můj manžel,“ zdůraznila důchodkyně Danuše Pilsová. Spolu s dalšími 130 účastníky akce se jí dostalo ujištění, že firma prosperuje. „Pracujeme a rozrůstáme se. I nadále vyrábíme hlavně pro automobilový průmysl, ale do naší produkce patří například i sedm tisíc sekaček ročně. Těší mě, že jsme mohli rozjet nový provoz a dát práci lidem i v Nových Hradech,“ zdůraznil na setkání Miroslav Dvořák.
Ze zástupců firmy se setkání zúčastnili za pořádající odborový svaz KOVO MOTOR JIKOV a.s. české Budějovice předseda základní organizace Jan Janoušek a jeho předchůdkyně Jitka Pincová.