Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > TVC MJF a linka umožní zkrácení výroby a bezobslužnou práci v noci a o víkendech
TVC MJF a linka umožní zkrácení výroby a bezobslužnou práci v noci a o víkendech

Usnadnění práce, rychlejší a komplexní výrobu s eliminací možných chyb v průběhu komplexní výroby, to si slibují v MOTORU JIKOV Fostron a.s., divizi Formy, od nové autonomní robotizované výrobní linky na tvarové části forem. Cena kompletního zařízení, které se skládá kromě pětiosého centra, hloubičky, autonomního řídícího systému a robota i z dalších součástí, činila čtyřicet milionů korun.

Autonomní výrobní linka, která byla pořízena v rámci projektu zřízeného TVC ve společnosti MJF, sloužící k vývoji pokročilých výrobních technologií a postupů, pro výrobu tvarových částí forem. Tvoří ji pětiosé obráběcí centrum MAKINO D 500, elektroerozivní hloubička EXERON EDM 313, 3D měřící stroj EROWA CMM Qi, pračka, paletizační systém s dalšími pomocnými zařízeními a nadřízeným řídícím systémem automatizace od společnosti Erowa. Manipulaci a spoluúčast na řízení zajišťuje robot o nosnosti 500kg od firmy EROWA.

Úspory, které nová linka přinese, vyjmenoval manažer pro výrobu divize Formy MOTORU JIKOV Fostron a.s. Jiří Boček: „Pětiosé obrábění je přesnější a v některých případech nahradí elektroerozi, což je drahá technologie. Dojde k výraznému zkrácení upínacích časů, dříve se muselo na každý stroj upínat, dnes je dílec upnut jen jednou, a to na paletě systému Erowa. Bude se moci plně využívat bezobslužný provoz v noci a o víkendech, důsledkem toho bude navýšení kapacit v této oblasti obrábění a komplexní technologie výroby tvarových částí formy, včetně hloubení na EDM hloubičce“

Nové MAKINO D 500 je pětiosé obráběcí centrum, které nahrazuje stávající tříosé OC MAKINO S 33 z roku 2004 a povyšuje stávající pětiosé obrábění na ostatních strojích, do vyšší technické a kvalitativní úrovně. „Obrábění v pěti osách je produktivnější, naklápěním obrobku se může použít kratší nástroj, čímž je obrábění přesnější a rychlejší. Tento stroj od firmy MAKINO patří k nejlepším na trhu,“ zdůraznil manažer pro výrobu.

Obsluhu linky zajistí MOTOR JIKOV Fostron a.s. se stávajícími pracovníky. Rozjezd celé linky byl rozdělen na dvě etapy. Po uvedení obráběcího centra spolu s paletizačním systémem, robotem, pračkou, 3D měřícím strojem a obslužnou stanicí do praxe, jsme ve druhé etapě připojili elektroerozivní hloubičku. Do září probíhal na lince pouze vývoj autonomní technologie obrábění na obráběcím centru, měření a vyhodnocování procesu, praní, včetně vhodné manipulace s díly v rámci zakladače a logistiky dílů. „V září jsme naplnili cíl druhé etapy a doplnili linku o elektroerozi, včetně potřebných školení a přejímky, kdy jsme sladili koncept výroby, autonomní komplexní výrobní technologie, s projektem a technickým konceptem, “ popsal proces manažer pro techniku divize Formy MOTORU JIKOV Fostron a.s. Miloslav Roh.

„Pořízení linky ovlivnilo v podstatě chod celé firmy. Práce, které byly dosud rozprostřené po celé výrobní hale, jsou nyní soustředěné v jedné automatizované výrobní lince,“ Miloslav Roh.

Obrobek se nyní upne na paletu, zaměří se jeho poloha, na čip se zanesou data a založí se do regálu. Potom následuje obrábění na obráběcím centru, mytí, obrábění na elektroerozi, opět mytí a měření. Po odsouhlasení kontrolou se sundá obrobek z palety a jde na další operace. „Aby linka takto plynule pracovala, museli jsme tomu přizpůsobit některé postupy nejen ve výrobě, ale i v konstrukci, technologii, při přípravě programů a v kontrole,“ potvrdili Miloslav Roh a Jiří Boček.

Popiska: Autonomní výrobní linka v prostorách MOTORU JIKOV Fostron a.s., divizi Formy.