Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > „Tam, kde bude zázemí, budou přibývat i vozidla na CNG,“ říká starosta Písku Ondřej Veselý
„Tam, kde bude zázemí, budou přibývat i vozidla na CNG,“ říká starosta Písku Ondřej Veselý

Začátkem letošního roku zahájí v Písku provoz první veřejná plnicí stanice na stlačený zemní plyn CNG. Umístěna je v průmyslové zóně Jitexu a je určena pro tankování autobusů i pro nejširší motoristickou veřejnost.

Provozovatelem stanice je společnost ZLINER, dodavatelem technologie MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Nejen o významu stanice pro písecký region, jejích ekonomických a ekologických aspektech, jsme si povídali se starostou města Písek Ondřejem Veselým.  

Pane starosto,  jaké informace o CNG, jako alternativním palivu, máte k dispozici?

Samozřejmě CNG uznávám jako jednu z možných ekologických cest budoucí organizace dopravy. Sám jsem ve voze s pohonem CNG zatím nejel. Znám ale názory řidičů, kteří zkušenost s CNG mají. A ti vyzdvihovali vedle ekologických a ekonomických parametrů především to, že vozidlo neztrácí atributy automobilu jako tomu je u některých jiných alternativních pohonů. Oceňovali, že auta mají podobné jízdní vlastnosti jako s klasickým benzinovým či naftovým motorem. A že vedle dobré akcelerace jsou i neuvěřitelně tichá. Prý tak, že máte potřebu zjistit, jestli běží motor… Což je mimochodem spíše příjemný efekt. Takže jako člověk hodně zaměřený na přírodu a ekologii jsem rád, že se nahrazování klasických zdrojů stlačeným zemním plynem rozvíjí. A i když je to přírodní zdroj, který je rovněž třeba čerpat ze země, považuji ho přesto za daleko ekologičtější a s větším potenciálem, než klasické ropné výrobky.

Písek bude po Českých Budějovicích a Táboře třetím jihočeským městem, kde bude koncem ledna zprovozněna veřejná plnicí stanice CNG. Je to pro město Písek pozitivní zpráva?

Jistě. Ačkoliv bývám rád, když je Písek první, v tomto případě se ale lehce smíříme i s třetím místem… Ale vážně: Jsem jednoznačně rád, že tu plnicí stanice vzniká. Protože tam, kde bude k dispozici, budou přibývat i vozidla, která budou CNG z řady důvodů používat a to je pro životní prostředí města a okolí velmi pozitivní. Využití tohoto zdroje může mít samozřejmě efekt i pro naši hromadnou dopravu. Existence plnicí stanice nám umožní zcela reálně uvažovat o autobusech či menších busech na tento pohon.

CNG začínají v ČR využívat i velké firemní flotily a instituce. Dokážete si představit CNG ve službách města Písku?

Dokážu, určitě ano. Pro nás jako manažery je samozřejmě důležitý poměr ceny a výkonu, užitná hodnota.  Ve městě prosazujeme politiku udržitelného rozvoje a minimalizace zásahů do životního prostředí a ovzduší. Městská vozidla přitom najedou spoustu kilometrů.  Městský úřad má osm vozidel, z nichž se minimálně čtyři pohybují na kratších vzdálenostech především ve městě a okolí. CNG by pro ně byl přímo ideálním pohonem.

Jakmile tedy budeme znát všechny vstupy, připravíme ekonomickou rozvahu a pokud by provoz na CNG nepřinesl zvýšení nákladů či by byl efektivnější, budeme o něm zcela vážně uvažovat, protože významný ekologický efekt je pro město Písek důležitý. Až bude existovat hustší síť plnících stanic, potom má smysl uvažovat o využití CNG i pro další vozidla. Pokud bude pokrytí stanicemi opravdu široké, může mít  CNG velkou budoucnost.

Při rozhodování o využití CNG byste upřednostňoval ekonomický nebo ekologický aspekt?

To jsou spojité nádoby a nelze tyto atributy od sebe oddělovat. Pro nás jsou samozřejmě důležitá ekologická řešení. Ovšem v dnešní situaci by byla na nic, kdyby vyžadovala nepřiměřené náklady. Výborné by bylo, kdyby k nespornému ekologickému efektu přibyl i efekt úspory. Chápu, že v tomto stádiu rozvoje jsou například motory dražší. Ale až bude sériová výroba dostatečná, pořizovací ceny půjdou dolů a ekonomické aspekty pak budou ještě příznivější. CNG je sice palivo, které se musí těžit, ale pokud jde o emise, tam je ekologický efekt jasný a výrazný. Domnívám se, že CNG vzhledem ke světovým zásobám zemního plynu nabízí řešení na delší dobu, než ropná paliva.

V našem městě máme momentálně pouze nové autobusy hromadné dopravy. Flotila se obměnila nedávno. Ale je možné zcela vážně uvažovat o mikrobusech na CNG, které by obsluhovaly linky s méně pasažéry a snížit tak nákladovost. A jsem si jist – a takové signály už mám – že poté, co bude plnicí stanice zprovozněna, začnou na CNG přecházet i další písecké firmy.

Přípravy na zprovoznění veřejné plnicí stanice na CNG v písecké průmyslové zóně vrcholí. Na fotografiích níže je stav stanice v pátek 11. ledna 2013.

4800web

4863 web

foto 2 oprava

foto 1 oprava