Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji slaví první výročí
Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji slaví první výročí

V sídle Krajského úřadu se uskutečnilo setkání k prvnímu výročí podpisu Sektorové dohody pro obor strojírenství v Jihočeském kraji.

Zúčastnil se jej hejtman Jiří Zimola, člen zastupitelstva Petr Podhola, ředitel Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota, Bohumil Mužík ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, předsedkyně Sektorové rady pro strojírenství a ředitelka pro personalistiku společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Věra Vrchotová, Jan Šindelář ze Střední průmyslové školy automobilní a technické a další významní zástupci firem a především základních škol.

Mapy9981

Sektorová dohoda pro obor strojírenství, jež vznikla v rámci veřejné zakázky Národní soustava povolání II a jejímž iniciátorem byla Sektorová rada pro strojírenství, má za sebou rok realizace definovaných opatření. Jejich cílem je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel, zejména zvyšováním motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech a spoluprací základních škol se středními školami technického zaměření. Zásadní význam má spolupráce středních odborných škol a základních škol se zaměstnavatelskou sférou. Partnery sektorové dohody jsou nejen zaměstnavatelé a školy, ale také zástupci ministerstev, Krajského úřadu, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Úřadu práce ČR.

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola uvedl, že je rád, že loni uzavřená sektorová dohoda neusnula, ale naopak aktivně žije. „Velmi si vážím navázané spolupráce se školami a firmami, které se na realizaci dohody podílely. Děkuji všem za odvedenou práci a těším se, že se potkáme i u příležitosti druhých narozenin a opět budeme moci hodnotit konkrétní výstupy,“ uvedl Zimola.

Věra Vrchotová shrnula, co všechno se podařilo v rámci sektorové dohody uskutečnit: „Protože potřebujeme zatraktivnit a naplnit technické školy, musíme jako zaměstnavatelé a podnikatelé spojit síly a podporovat již děti v mateřských a základních školách, abychom měli později dostatek takových zaměstnanců, které právě potřebujeme. Proto dodáváme už do školek technické hračky a stavebnice, dovybavujeme technické dílny ve školách, pořádáme exkurze v našich provozech. Důležité je také dát najevo rodičům dětí, že má smysl dát potomky na technické obory, neboť jsou perspektivní. Proto jsme se zaměřili na mediální osvětu a propagaci technických oborů.“

Předsedkyně Sektorové rady pro strojírenství a ředitelka pro personalistiku společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Věra Vrchotová a Jan Šindelář ze Střední průmyslové školy automobilní a technické České Budějovice (vpravo)

Předsedkyně Sektorové rady pro strojírenství a ředitelka pro personalistiku společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Ing.Věra Vrchotová a ředitel Střední průmyslové školy automobilní a technické České Budějovice Bc. Jan Šindelář   (vpravo)

Bohumil Mužík ze Svazu průmyslu a dopravy ČR se pak vrátil ke vzniku tohoto jedinečného nástroje řešení situace na trhu práce: „Sektorové dohody byly v Národní soustavě povolání pilotovány a jako jeden z nosných oborů bylo vybráno právě strojírenství. Jednak kvůli své důležitosti v českém národním hospodářství, ale také z důvodu vysoké angažovanosti Sektorové rady pro strojírenství a jejích členů. Naším záměrem bylo, aby se v sektorových dohodách spojili nejen zaměstnavatelé, ale i školy, Úřad práce a další instituce, jejichž cílem je uspokojení požadavků trhu práce. Vedle vybraných oblastí sektorových dohod jsme také zjistili, že ve všech odevzdaných deklaracích sektorových dohod jsou zmíněna problematická témata, která jsou shodná napříč obory. Proto je sektorové rady konkrétně rozpracovaly jako tzv. průřezová témata. Tento materiál nazvaný Shrnutí podnětů a názorů sektorových rad v rámci řešení průřezových témat a zásadních bariér v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR lze nalézt na webových stránkách www.nsp.cz a www.sektoroverady.cz.“

Ivan Loukota z českobudějovického Úřadu práce potvrdil, že v Jihočeském kraji byla v dubnu nejnižší nezaměstnanost v celé republice: „Máme v kraji přes 150 firem s více než 100 zaměstnanci a strojírenství se na tomto čísle významnou měrou podílí. Činnosti, jako je sektorová dohoda či projekt IQ Industry, jsou přesně těmi aktivitami, které pomáhají tomu, aby absolventi nekončili ve statistikách Úřadu práce, ale našli dobré zaměstnání. Jsem rád, že se podařilo dát pod vedením Krajského úřadu dohromady firmy a školy.“

0004 upravena web

Součástí setkání bylo slavnostní předání důležitého výstupu Sektorové dohody pro strojírenství – profesních map. Na mapách Jihočeského kraje jsou znázorněny technické střední a vyšší odborné školy a učiliště, do nichž mohou žáci základních škol nastoupit, a firmy, které se zapojily do realizace sektorové dohody a absolventy technických středních škol uvítají s otevřenou náručí. Mapy převzali přítomní zástupci základních škol, kteří konstatovali, že někteří žáci již navštívili provozy firem a přesvědčili se o tom, že strojírenství už dávno není špinavou prací. Přítomní poděkovali i Janu Šindelářovi za zajímavé exkurze na Střední průmyslové škole automobilní a technické, které zorganizoval.

Závěrečná diskuze se věnovala problémům se zákonnými úpravami školství a jejich novelami a také financování celého vzdělávacího systému. Všichni se shodli na tom, že investice do vzdělávání jsou těmi nejdůležitějšími.