Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Ocenění za příkladnou podporu technického vzdělávání
Ocenění za příkladnou podporu technického vzdělávání

MOTOR JIKOV získal ocenění za podporu technického školství, prosazování spolupráce firem a škol a přípravu mladé generace na technická povolání. Ocenění získalo pouze 28 firem z celé ČR.

„Úzká spolupráce škol a firem je žádoucí. Společnými kroky ke zvýšení prestiže technických oborů a přípravy mladé generace na technická povolání pomáháme posilovat konkurenceschopnost českého průmyslu,“ vyjádřil se k získanému ocenění předseda představenstva a generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák. MOTOR JIKOV se řadí mezi průkopníky spolupráce škol a firem v Čechách. Za své aktivity získal již řadu prvenství v prestižních soutěžích a projektech.

Ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů Ing. Věra Vrchotová přebírá od ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ocenění firmě MOTOR JIKOV Group a.s. za aktivní podporu technického školství. Na fotografii jsou dále Ing. Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a AutoSAP, a JUDr. Alena Kozáková, personální ředitelka Iveco Czech Republic, a.s.

Ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů Ing. Věra Vrchotová přebírá od ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ocenění firmě MOTOR JIKOV Group a.s. za aktivní podporu technického školství. Na fotografii jsou dále Ing. Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a AutoSAP, a JUDr. Alena Kozáková, personální ředitelka Iveco Czech Republic, a.s.

Předávání ocenění proběhlo v rámci konference k podpoře středního technického vzdělávání PARTNERSTVÍ, kterou v Plzni organizovalo Sdružení automobilového průmyslu za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR a AutoSAP Pavla Juříčka.

Přítomní ministři prezentovali cíle a programy podpory odborného technického školství v rámci jejich resortů. Jan Mládek mj. zmínil podporu českých firem a škol ze strany ministerstva průmyslu a obchodu. „Pevně věřím, že se nám podporou technického vzdělávání podaří zachovat pozici českého průmyslu jako stabilní základny našeho národního hospodářství.“ Nutnost podpory technického vzdělávání zdůraznil také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. „Musíme veřejnosti ukázat, že učební obory a technické vzdělávání obecně má budoucnost a může být i slušnou obživou. Vyzýváme firmy, aby pomohly financovat vybavení dílen ve školách anebo zakoupily technicky zaměřené hračky již do mateřských škol.“

Mezi firmy, které podporují technickou zručnost dětí už od mateřských škol, a mají důkladně rozvinutý systém spolupráce i se školami základního typu až po střední a vysoké školy s technickým zaměřením, se již několik let řadí právě jihočeský holding MOTOR JIKOV GROUP. Ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů Věra Vrchotová považuje za klíčové na cestě k úspěchu zkušenosti, vlastní invenci a ochotu přizpůsobit se aktuální situaci na trhu práce. „Ukazuje se, že systém, který jsme před lety nastavili, je efektivní a že jdeme správným směrem. MOTOR JIKOV dnes považují ve spolupráci se školami mnohé firmy i školy za „best practices“ a to je za naše dlouholeté a vytrvalé úsilí to největší ocenění.“