Přejít k hlavnímu obsahu webu

Úspory energií krok za krokem

ELEKTŘINA

Optimalizace rezervované kapacity

Regulace čtvrthodinových maxim

Rozvržení spotřeb do směn

Nákup ekologicky šetrné elektřiny

Nákup elektřiny podle cen na burze

Postupná výměna osvětlovacích těles za úsporné a další opatření doporučená energetickým auditem

Úspora na rok 2015 – cca 6 %

PLYN

Optimalizace sjednaného příkonu

Regulace čtvrthodinových maxim

Úspora na rok 2015 – cca 8 %

TEPLO

Postupný přechod z parního vytápění na teplovodní

Rušení centrálního vytápění a jeho nahrazení ekonomicky i ekologicky výhodnější variantou – světlé keramické plynové zářiče, vyvíječe páry pro potřebu technologie výroby, lokální plynové kotelny

Předpokládaná cena na úrovni roku 2014

Úspory PHM v přechodu na stlačený zemní plyn CNG

Předpokládaná úspora cca 40 % ročních nákladů na PHM

Ochrana životního prostředí

Snižování vypouštění emisí do ovzduší – úpravy současných technologií, doplnění filtrů pro dodržení stanovených emisních limitů

Vydání IPCC – Integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. pro obě divize MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Pravidelná školení zaměstnanců

Rušení velkých zdrojů znečištění např. kotelna v MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. (středisko Soběslav)

Výsledky kontrol IŽP potvrzují správnost opatření

Dohled nad celou oblastí životního prostředí je zajištěn externí firmou, která zajišťuje mimo jiné i likvidace veškerých odpadů, aplikaci nové legislativy, školení, kontrolní činnost apod.

Lidské zdroje

Růst investic do vzdělávání a rozvoje

Růst investic do vzdělávání a rozvoje

Sociální programy – jsou dány v Kolektivní smlouvě:

Pracovní doba 37,5 hodin týdně

Dovolená 5 týdnů

Pracovní volno s náhradou mzdy při osobních překážkách v práci

Příspěvek na závodní stravování

Příspěvek na penzijní připojištění

Sociální výpomoc v mimořádných závažných případech (např. při haváriích, živelných pohromách, finanční nouzi …)

Bezúročné půjčky pro individuální bytovou výstavbu, případně při koupi bytu do osobního vlastnictví

Příspěvek na dětskou rekreaci

Vývoj tržeb na pracovníka (MOTOR JIKOV GROUP)

Růst tržeb na pracovníka